İmar Barışı

İMAR AFFI – İMAR BARIŞI NEDİR?

Kamuoyunda İmar Affı olarak da adlandırılan İmar Barışı, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nda eklenen geçici
16. Madde ile yürürlüğe girmiştir. Amacı; imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı
kayıt belgesiyle vatandaşlarımızın imar sorunlarının çözülmesidir. 31/12/2017 tarihinden
önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 15/06/2019 tarihine kadar başvurulması ile
birlikte 30/06/2019 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt
Belgesi verilmektedir.

Ruhsatsız , imara aykırı yapılmış yapılarda bildiğiniz gibi tapu ve iskan sorunları yaşanmaktadır. İskansız ve kat mülkiyeti alınmamış Yapılarda en büyük sorun Krediye Uygun Olmaması sebebiyle değerinin altında satılmaktadır. Kat Mülkiyetine geçilmesiyle birlikte bu sorun ortadan kalkacağı için taşınmazınız değer kazanacak ve alım satım işlemleriniz kolaylaşacaktır. Bunun yanı sıra yapı kayıt belgesi alan yapılar elektrik, su ve doğalgaz bağlayabileceklerdir. Yapı kayıt belgesi alan yapılarda işyeri açma ve çalışma ruhsatı yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın verilir.

 

 

İMAR BARIŞINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR ?

31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar İmar Barışı kapsamındadır. Sadece Boğazici Sahil Şeridi ve öngörünüm bölgesinin bir bölümü ile İstanbul Tarihi Yarımadanın Sultanahmet ve Süleymaniye çevresi ve Gelibolu Tarihi Alan’da belirlenen yerler bu kapsamın dışındadır. Ayrıca başkasına ait taşınmazlar üzerinde yapılan yapılar ile hazineye ait olup sosyal donatı için tahsisli arazi üzerindeki yapılara yapı kayıt belgesi düzenlenemez.

 

 

İMAR BARIŞI SAYESİNDE KAZANILAN HAKLAR NELERDİR?

İmar barışı sayesinde yapı kayıt belgesi alan yapılar elektrik, su ve doğalgaz bağlayabileceklerdir. Yapı kayıt belgesi alan yapılarda işyeri açma ve çalışma ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi (iskan) aranmaksızın verilir.İmar barışı ile yapının kaçak olma durumu ortadan kalkacak. İmar mevzuatına aykırı olan yapılar için çıkarılan yıkım kararı ile tahsil edilemeyen para cezaları yapının resmileştirilmesinin akabinde iptali gerçekleşecektir. İmar barışı ile kat mülkiyetine geçen yapılar hukuki olarak değer arz edebileceklerdir. Bu sayede bankaya mevcut yapıyı güvence göstererek kredi çekebilme olanağı sağlanmış olacaktır.

 

YAPI KAYIT BELGESİ NEDİR?

Yapı kayıt belgesi, adından da anlayacağınız üzere bir yapının resmi olarak kayıt edilmesi anlamına gelen bir belgedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kurumlara bildirilerek 15 Haziran 2019 tarihine kadar başvurulması gereken bir kayıt belgesidir. Bu zamana kadar lazım olan kuralları yerine getirmek zorunda kalan imar belgesine karşıt inşası yapılan binaların resmi sistem üzerinde kayıtlı olmasını sağlayan belgeye yapı kayıt belgesi denmektedir. Binanın ya da arazinin gayrimenkul hali, bina grubu ve sınıfı, diğer konularda hazırlık yapılarak gerekli olan Yapı Kayıt Sistemine kayıt ettirilerek bina sahibinin beyannamesine uygun bir şekilde kayıt edilmektedir.

 

İMAR BARIŞI BAŞVURU ÖNCESİ BİLMENİZ GEREKENLER !

Müracatta yapıya ilişkin bilgilerin doğru girilmesi gerekmektedir. Tapuda işlem yapılırken yapının mevcut durumunu gösteren proje istenecek ve bu projenin Yapı Kayıt Belgesindeki bilgilerle uyumlu olması aranacaktır. Dolayısı ile imar barışı başvurusundan önce tarafımızdan yapınıza ait röleve projesinin hazırlanarak doğru bilgilerinizin tarafınıza verilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda binanıza ait doğru ve tapuya verilebilcek proje ölçüleri ile başvuru yapmış olacaksınız aksi taktirde harcınızı ödeyip tapu aşamasına geldiğinizde işlemleriniz yapılamayacaktır.

Kanunnamenin hükmüne göre;

YAPI KAYIT BELGESİ DÜZENLENMESİ SAFHASINDA E-DEVLET SİSTEMİ ÜZERİNDEN VEYA KURUM VE KURULUŞLARA YAPILAN MÜRACATTA YALAN VE YANLIŞ BEYANDA BULUNANLAR HAKKINDA 26/9/2004 TARİHLİ VE 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN “RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNE YALAN BEYAN” BAŞLIKLI 206 NCI MADDESİ UYARINCA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULUR. EKSİK BEDEL ÖDEMELERİNDE DURUMUN NİTELİĞİNE GÖRE YAPI KAYIT BELGESİ İPTAL EDİLEBİLİR VE BU DURUMDA ÖDENEN BEDEL GERİ ALINAMAZ. ! DEPREME DAYANIKLILIK KRİTERLERİNE UYMAYAN YAPILAR RİSKLİ ALAN OLARAK BELİRLENİR VE RİSKLİ YAPI HÜKÜMLERİ UYGULANIR. ÖZEL HARİTA MÜHENDİSLİK BÜROLARI VE MİMARİ PROJEYİ OLUŞTURAN MÜHENDİS VE MİMARLAR BELGELERİN DOĞRULUĞUNDAN YAPI MALİKLERİ İLE BİRLİKTE HUKUKEN SORUMLUDUR.

 

İMAR BARIŞI BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

Vatandaşların kendi rızası ile başvurusu ve kendi beyanı esas alınacaktır. Başvurular E-Devlet sistemi üzerinden veya Bakanlığın yetkilendireceği kuruluşlara başvurularak yapılacaktır. Başvuruların takibi yine aynı şekilde E-Devlet sistemi üzerinden yapılacaktır. Yapılan başvurunun ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilgili yapıya Yapı Kayıt Belgesi düzenlenecektir.
İmar Barışı Başvuruları 2(iki) aşamadan oluşmaktadır.          

1. AŞAMA: Yapı Kayıt Belgesinin alınması,                    

2. AŞAMA: Kat Mülkiyetine Geçiş ve Taapuların Alınmasıdır.

 

İMAR BARIŞINDA 1. AŞAMA

Öncelikle Yapı kayıt belgesini almanız için gereken ölçümleri
sizin için harita mühendislerimize veinşaat teknikerlerimize yaptırıyoruz.
Böylelikle ödeyeceğiniz Yapı Kayıt Belgesi ücretinizin
hatalı ve cezalı olmaması için dikkatli ve aşama aşama ilerliyoruz
Yapı Kayıt Belgesi Başvurusu Sırasında Gerekli Evraklar Nelerdir?
1. E-devlet şifresi
2. Geçerli bir cep telefonu numarası
3. Geçerli bir e-posta adresi
4. Beyan edilecek yapının adresi
5. Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri
6. Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m2)
7. Yapıdaki konut ve işyeri sayısı
8. Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2) (İlgili belediyesinden alınabilecektir.)
9. Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2)
10. Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)
11. İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi
12. Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. (Fotoğrafların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdır.)

İMAR BARIŞINDA 2. AŞAMA

Yapı Kayıt Belgesi’nin düzenlenmesinin ardından, yapı kullanma izin belgesi (iskan) aranmaksızın kat mülkiyeti işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Kat Mülkiyetine geçiş için gerekenler şunlardır;
1.Yapı Kayıt Belgesi
2.Yapının mimari rölevesi alındıktan sonra proje imzalamaya yetkisi olan mimar tarafından hazırlanarak Tapu Müdürlüğü’ne ibraz edilecek mimari proje
3.İmar planlarında umumi hizmet (yol, yeşil alan, okul alanı, ibadet yeri vb) alanlarına terklerinin yapıldığına dair ilgili belediye/kurumundan alınan belge
4.Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran yapı maliki veya malikleri tarafından imzalanmış yönetim plânı
5.Yapı Kayıt Belgesi ile zemin ve mimari proje uyumunu gösteren özel harita mühendislik büroları veya Lisanslı Harita Kadastro Büroları (LİHKAB) tarafından düzenlenmiş olan zemin tespit tutanağı ile birlikte Tapu Müdürlüğüne yapılacak başvuru sonrasında Kat Mülkiyeti tesisi yapılır.

 

HİZMETLER

1. E-Devlet Danışmanlığı

2. Yerinde İnceleme

3. Ölçüm ve Tespit

4. Mimari Proje Hazırlanması

5. Harita Mühendislik Hizmetleri

6. Kat mülkiyetine geçiş süreci takibi

 

HİZMET KAPSAMI VE FİYATLAR

Ev, İş yeri, Dükkan, Ofis, İş Merkezi, İş Hanı, Villa, Kooperatif, Site , Fabrika vb.

Tüm yapılar için İstanbul’un tüm ilçelerine ve bölgelerinde
İmar Barışı / İmar Affı hizmetimiz vardır.

Fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçin.